نوبت دهی آنلاین

کلینیک + CliniC


انتخاب روز

در لیست روزها، با کلیک بر روی هر روز (تاریخ) می توانید نوبت های آن را مشاهده نمایید.

سپس از بین نوبت های آن روز، نوبت دلخواه خود را انتخاب نمایید.

راهنمای وضعیت های نوبت

هر نوبت می تواند دارای یکی از وضعیت های زیر باشد که رنگ آن بیانگر این موضوع است.

با کلیک بر روی هر یک از نوبت های قابل انتخاب زیر (فقط مربع های سبز رنگ) می توانید آن را انتخاب کنید.