قوانین و مقررات

با توجه به نکات زیر ما را در ارائه هر چه بهتر خدمات یاری نمایید.


verified_user

حضور در کلینیک پانزده دقیقه قبل از زمان نوبت الزامی است.

verified_user

در صورتی که پس از رزرو نوبت به صورت آنلاین، کاربران به هر دلیل نتوانستن در زمان مشخص شده در مطب حضور داشته باشند، با مراجعه حضوری به مطب و ارائه کد رهگیری خود می توانند هزینه پرداخت شده را استرداد نمایند.

verified_user

در صورت انتخاب یکی از بیمه های طرف قرارداد هنگام ثبت نوبت به صورت آنلاین، در زمان مراجعه به مطب در صورت همراه نداشتن دفترچه بیمه مابه التفاوت ویزیت دریافت می گردد.

verified_user

پس از پرداخت موفق، نوبت برای کاربر رزرو شده و اطلاعات نوبت و مبلغ پرداختی و کد رهگیری قابل مشاهده می باشد، همچنین پیامکی شامل اطلاعات نوبت و کدرهگیری برای کاربر ارسال می شود.

verified_user

در هنگام ثبت اطلاعات نوبت بعد از انتخاب نوع بیمه با توجه به بیمه انتخابی مبلغ قابل پرداخت محاسبه می شود.

verified_user

بیمه های طرف قرارداد عبارتند از بیمه های سازمان تامین اجتماعی، خدمات درمانی نیروهای مسلح و بیمه سلامت (سایر بیمه ها به صورت آزاد - بدون قرارداد محاسبه می شوند.)

verified_user

فقط نوبت هایی قابل انتخاب توسط کاربر هستند که وضعیت آن ها قابل انتخاب ( سبز رنگ ) باشد و نوبت های رزرو شده، در حال رزرو و غیرفعال قابل انتخاب نیستند.

verified_user

هر نوبت شامل روز و ساعت مشخص می باشد.

verified_user

کاربران می توانند از بین نوبت های ایجاد شده در هر روز از طرف پزشک، نوبت مورد نظر خود را انتخاب نمایند.